Showing posts from 2021Show all
14 Watak Manungsa utawa Wong
Papan Panggonan Kawiwitan "P"
Pitutur Jawa dan Artinya
Tuladha Cangkriman Pepindhan | Contoh Cangkriman Pepindhan
18 Arane Anak Kewan | 18 Sebutan Anak Hewan
Dasanama Pandhawa | Nama Lain Tokoh Pandawa
Perangane Wit Klapa/Krambil/Kambil | Bagian-bagian Pohon Kelapa
Pitutur Jawa | Kata Bijak Jawa
Jinis Tembung | Jenis Kata
Ukara Pakon
Tembang Dolanan
Tembung Ekanama
Dasanama
CANGKRIMAN | Tebak-tebakan Jawa
Tembung Entar | Kata Kiasan
Purwakanthi