14 Watak Manungsa utawa Wong

Saben wong utawa manungsa nduweni watak kang beda siji lan liyane. Ana sing ala lan uga ana sing becik. Iku kabeh kadadean saka pirang-pirang sebab. Ing kene bakal diduduhake 14 watak manungsa.

1. Andhap Asor - ora gumedhe lan ora umuk

2. Cendhala - Seneng mara tangan

3. Centhil - ora gelem weweh (medhit)

4. Cugetan - Mutungan/gampang nesu

5. Culika - dhemen ngapusi

6. Gathekan - Lantip/gampang ngerti

7. Gembeng - Nangisan

8. Jirih - Weden (Ora kendel)

9. Kendel - Duwe kewanen/wani

10. Kesed - Ora doyan gawe

11. Loma - Seneng weweh/peparing

12. Mentalan - Ora duwe rasa welas

13. Satiti - Sarwa ngati-ati

14. Srakah - Kepengen oleh akeh dhewe


Muga tulisan ngenani 14 Watak Manungsa utawa Wong bisa migunani.

Post a Comment

0 Comments