Tembung Entar | Kata Kiasan

Asale Tembung

Entar = silih = pinjam

Tembung Entar uga diarani Tembung silihan.


Tembung Entar yaiku tembung sing nduweni teges ora salugune utawa ora sabenere.

Tembung Entar = Kata Kiasan


Tuladha :

Yuni iku bocah sing pinter.

Yuni iku bocah sing landhep pikire.

Tembung "pinter" bisa diowahi dadi tembung entar "landhep pikire".


Yen dikandhani aja abang kupinge. (abang kupinge = nesu)

Mbak Rahma iku wong sing jembar atine. (jembar atine = sabar)
Post a Comment

0 Comments