teka atau teko
Contoh Soal UKKJ (Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang) Jabatan Fungsional Guru
mala atau molo?
cara atau coro?
lara atau loro?
Tegese Unen-unen "Abang-abang Lambe"
Tuladha Cangkriman Wancahan |  Contoh Cangkriman Wancahan
Tembang Pucung lan Batangane | Bapak Pucung dan Jawabannya
Dolanan Tradhisional Jawa | Permainan Tradisional Jawa
Kalawarti lan Ariwarti Basa Jawa
Wayang Jawa - Raden Setyaki / Bima Kunthing
 Wayang Jawa - Raden Sangasanga
Tegese Aksara, Wanda, Tembung, Ukara
14 Watak Manungsa utawa Wong
Papan Panggonan Kawiwitan "P"
Pitutur Jawa dan Artinya
Tuladha Cangkriman Pepindhan | Contoh Cangkriman Pepindhan
18 Arane Anak Kewan | 18 Sebutan Anak Hewan
Dasanama Pandhawa | Nama Lain Tokoh Pandawa
Perangane Wit Klapa/Krambil/Kambil | Bagian-bagian Pohon Kelapa