Dolanan Tradhisional Jawa | Permainan Tradisional Jawa


Tegese Dolanan Tradhisional

Dolanan --> Permainan

Tradhisional --> Tradisional/sesuai tradisi (adat)

Dolanan Tradhisional yaiku dolanan kang nggunakake tata aturan manut adat-istiadat lan wis ana kanthi cara turun-temurun.


Gunane Dolanan Tradhisional

1. Kanggo sinau tata aturan/unggah-ungguh

2. Kanggo sinau ajen ing ajenan (saling menghargai)

3. Kanggo sinau kekancan kang becik

4. Guyub rukun karo kanca

5. Wragade murah

6. Bisa gawe awak sehat


Tuladha Dolanan Tradhisional


Vidhiyo Pasinaon Dolanan Tradhisional


Post a Comment

0 Comments