Tegese Aksara, Wanda, Tembung, Ukara


Tegese Aksara, Wanda, Tembung, Ukara

1.     AKSARA

Aksara = Huruf (Bahasa Indonesia)

Aksara wis bisa mungel/muni senadyan dhewean

Digunakake kanggo ndhapuk Wanda lan tembung.

Tuladha  : Aksara Jawa Nglegena (Aksara Jawa Pokok)

 

2.     WANDA

Wanda = Suku Kata (Bahasa Indonesia)

Wanda digunakake kanggo ndhapuk tembung.

Tuladha  Wanda : Me-ja

 

3.     TEMBUNG

Tembung  =  Kata (Bahasa Indonesia)

Tembung digunakake kanggo ndhapuk ukara.

Tuladha  Tembung : Aku, Maca, Bapak, Klapa, Soto, Sore, Watu, lsp.

 

4.     UKARA

Ukara =  Kalimat (Bahasa Indonesia)

Ukara bisa digunakake kanggo gawe geguritan, crita cekak,  tembang macapat, layang, lsp.

Tuladha Ukara :

-          Aku tuku sega ing pasar.

-          Ing alas akeh kewan.

-          Dadi murid kudu sregep sinau. 


Untuk lebih jelasnya ada di video berikut:Post a Comment

0 Comments