Wayang Jawa - Raden Setyaki / Bima Kunthing
 Wayang Jawa - Raden Sangasanga
Tegese Aksara, Wanda, Tembung, Ukara
14 Watak Manungsa utawa Wong
Papan Panggonan Kawiwitan "P"