Tegese Aksara, Wanda, Tembung, Ukara
14 Watak Manungsa utawa Wong
Papan Panggonan Kawiwitan "P"
Pitutur Jawa dan Artinya
Tuladha Cangkriman Pepindhan | Contoh Cangkriman Pepindhan