14 Watak Manungsa utawa Wong
Papan Panggonan Kawiwitan "P"
Pitutur Jawa dan Artinya
Tuladha Cangkriman Pepindhan | Contoh Cangkriman Pepindhan
18 Arane Anak Kewan | 18 Sebutan Anak Hewan