kubuskecil. Powered by Blogger.

Bonjour & Welcome

T E R B A R U !!

TEMBUNG GARBA

“TEMBUNG GARBA” Tembung Garba yaiku tembung kang kedadean saka tembung loro utawa luwih digandheng dadi siji. Tembung garba lumrahe t...

Subscribe Via Email

Subscribe to our newsletter to get the latest updates to your inbox. ;-)

Your email address is safe with us!

THINK AGAIN!!

Translate

Blogger templates

Blogger templates

Blogroll

Wangsalan “Ngebun-ebun enjang anjejawah sonten”

Saturday, June 10, 2017“Ngebun-ebun enjang anjejawah sonten” inggih menika salah satunggaling tuladha wangsalan. Ukara punika dipun gunakaken tumrap adicara nglamar satunggaling wanodia. Wangsalan punika saged dipun wastani mekaten :

Ngebun-ngebun enjang tegesipun bun ing wanci enjang sinebat awun ateges nyuwun
Anjejawah sonten tegesipun jawah ing wanci sonten sinebat rarabi ateges rabi

Dados ancasipun ukara “ngebun-ebun enjang ajejawah sonten” inggih punika kirang langkung bilih “nyuwun rabi”. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten.