kubuskecil. Powered by Blogger.

Bonjour & Welcome

T E R B A R U !!

TEMBUNG GARBA

“TEMBUNG GARBA” Tembung Garba yaiku tembung kang kedadean saka tembung loro utawa luwih digandheng dadi siji. Tembung garba lumrahe t...

Subscribe Via Email

Subscribe to our newsletter to get the latest updates to your inbox. ;-)

Your email address is safe with us!

THINK AGAIN!!

Translate

Blogger templates

Blogger templates

Blogroll

Ruang Lingkup Keterampilan Menulis Huruf Jawa di Sekolah Dasar

Wednesday, August 30, 2017
Keterampilan Menulis Huruf Jawa
Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional Indonesia, yang tetap hidup dan dipergunakan dalam masyarakat Jawa. Aksara Jawa merupakan kelanjutan perkembangan dari aksara Pallawa yang berubah dengan proses pertumbuhan dan perkembangan aksara tersebut. Aksara Jawa yang dipelajari sekarang ini merupakan hasil dari penataan masyarakat pemakai aksara Jawa dimana mereka juga dikatakan sebagai penutur bahasa Jawa.

Kembang Rinonce

Wednesday, August 9, 2017Aruming kembang mlathi rinonce
Kaseselan endahing abang mawar kang wangi gandane
Katutup putihing lancip kembang kanthil
Wangi sumebyar

Kembang mawar, mlathi, kanthil
Lamun linawar tembung manis ing lathi gumanthil jroning nala
Semribit aruming kembang kagawa angin
Arum gandane sumerbak